ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Author "กมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว"

Browsing บทความ (Articles) by Author "กมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว"

Sort by: Order: Results:

  • อารยา, เกียรติก้อง; กมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว; ชฎากาญจน์, เจริญรบ; ธุวพล, คงน้อย; ปิยวัฒน์, เกียรติก้อง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยนี้วัตถุมีประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศภูมิปัญญา สาขาศิลปกรรม ของชุมชนในเขตธนบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ภูมิปัญญาชุมชน สาขาศิลปกรรม และผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงภูมิปัญ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account