ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2018-01-31T09:55:29Z
dc.date.available 2018-01-31T09:55:29Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3757
dc.description ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics