ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ลงวันที่ 18 มค 61

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2018-01-29T04:37:12Z
dc.date.available 2018-01-29T04:37:12Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3745
dc.description โครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ลงวันที่ 18 มค 61 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject โครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ลงวันที่ 18 มค 61 en_US
dc.title โครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ลงวันที่ 18 มค 61 en_US
dc.title.alternative โครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ลงวันที่ 18 มค 61 en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics