ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Subject "Bedding, Earthworms,Vermicompost,วัสดุรองพื้น ,ไส้เดือนดิน ,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน"

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Subject "Bedding, Earthworms,Vermicompost,วัสดุรองพื้น ,ไส้เดือนดิน ,ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน"

Sort by: Order: Results:

  • สานุสันต์, สุชาดา; ชุลีกรกูล, ศรายุทธ; มีแก้ว, ภิญโญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07-08)
    ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 8 สิ่งทดลองจานวน 3 ซ้า ดังนี้ 1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย : T1) 2) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 30 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account