ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "การกระจายน้ำ"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "การกระจายน้ำ"

Sort by: Order: Results:

  • ไชยวัฒน์, วาสรส; พีรพัฒน์, ทองนำ; วีรวุฒิ, เสาทอง; วุฒินันท์, วิลาวัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกระจายน้้าแบบประหยัด พลังงาน เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องกระจายน้้าแบบประหยัดพลังงาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของเครื่องเดิมกับเครื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account