ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "กระกวนการทำงาน"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "กระกวนการทำงาน"

Sort by: Order: Results:

  • จิณณวัตร, นิพันธ์รัมย์; สุพัตรา, สาระคุณ; สุกัญญา, พงษ์ศรี; พงษ์ศักดิ์, โกฐรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของโรงงานขนมปัง เลิศรัตน์ เบเกอรี่ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการเพิ่ม ประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตของโรงงานขนมปัง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account