ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Factor valuable person in society, Factor healthy, Factor economic, Happiness of Elderly Workers"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Factor valuable person in society, Factor healthy, Factor economic, Happiness of Elderly Workers"

Sort by: Order: Results:

  • รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร,; รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร, (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-01-18)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการมีความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account