ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม, สุขอนามัย, เศรษฐกิจ, ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม, สุขอนามัย, เศรษฐกิจ, ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ"

Sort by: Order: Results:

  • รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร,; รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, กิตติกร ฮวดศรี,ชนินาถ ทิพย์อักษร,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์,รังสิมา สว่างทัพ,ทศพร แก้วขวัญไกร, (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-01-18)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการมีความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account