ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Subject "Success of Human Resource Management"

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Subject "Success of Human Resource Management"

Sort by: Order: Results:

  • รังสิมา, สว่างทัพ; ชนินาถ, ทิพย์อักษร; กิตติกวินท์, เอี่ยมวิริยาวัฒน์; กิตติกร, ฮวดศรี; รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-12-21)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการกระบวนทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 243 คน ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account