ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "ณัฏฐธิดา เทวอนรัมย์, ชลธิชา จีนเกา, นัฐชา คดรัมย์, บุตรศราภรณ์ กองสะอาด, บุษผา เรียนไธสง, รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์,ชนินาถ ทิพย์อักษร"

Browsing สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ by Author "ณัฏฐธิดา เทวอนรัมย์, ชลธิชา จีนเกา, นัฐชา คดรัมย์, บุตรศราภรณ์ กองสะอาด, บุษผา เรียนไธสง, รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์,ชนินาถ ทิพย์อักษร"

Sort by: Order: Results:

  • ณัฏฐธิดา เทวอนรัมย์, ชลธิชา จีนเกา, นัฐชา คดรัมย์, บุตรศราภรณ์ กองสะอาด, บุษผา เรียนไธสง, รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์,ชนินาถ ทิพย์อักษร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-06-18)
    การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2)เพื่อศึกษาปัจจ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account