ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Quality Perception towards Purchase Decision of Environment-Friendly Electric Appliance Products in Thailand

Show simple item record

dc.contributor.author Lalinthorn, Marakanon
dc.date.accessioned 2017-09-25T08:15:28Z
dc.date.available 2017-09-25T08:15:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2352
dc.description Abstract The customer perception was a customer’s knowledge and understanding of environment-friendly products, environmental problems as well as their subsequent effects. Quality perception is very important factor concerning green marketing management and is viewed to be motivational constructs, influencing subsequent consumer behaviours, as well as extensiveness of the decision-making process. The purpose of this study was to analyze factors determining quality perceptions that affect the purchase decision. This research employs an empirical study by means of the questionnaire survey method. The samples were 384 respondents who bought environment-friendly electric appliance products. In order to examine the effect of quality perceptions on purchase decision, multiple regression analysis was performed. The result indicated that purchase decision was significantly affected by quality perceptions concerning performance, worthiness, reliability and product safety. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Quality perception en_US
dc.subject Purchase decision en_US
dc.subject Environment-friendly electric appliance products en_US
dc.title Quality Perception towards Purchase Decision of Environment-Friendly Electric Appliance Products in Thailand en_US
dc.type Proceedings en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics