ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

36 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
dc.date.accessioned 2017-09-20T07:44:09Z
dc.date.available 2017-09-20T07:44:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2228
dc.description.abstract มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจาก "วิทยาลัยครูบุรีรัมย์" ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์" เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2547 สถาบันแห่งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title 36 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics