ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Design, Menswear, Streetwear"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Design, Menswear, Streetwear"

Sort by: Order: Results:

  • สุขจิตต์, อมรรัตน์; เหมพนม, ผจงจิต; แก้วโบราณ, กฤษกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2022-07)
    งานวิจัยเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบสตรีทแวร์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบ สตรีทแวร์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจและชุดต้นแบบ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account