ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing เอกสารจดหมายเหตุ by Issue Date

Browsing เอกสารจดหมายเหตุ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์; ดิษฐ, ภิญโญวงค์; สวรรค์, พลแสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1975)
  ไม่มีความภูมิใจใดที่จะมีค่าสำหรับครู เท่ากับความสำเร็จของลูกศิษย์ และความภูมิใจนี้ จะมีค่าสูงส่ง ถ้าศิษย์ของครูได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวมอย่างเต็มที่
 • สำนักงานอธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1986)
  ฉลองครบรอบ 15 ปีวิทยาลัย เป็นฐานชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราได้ก้าวหน้ามาได้อย่างไร ในทางใดบ้าง มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และควรจะได้เร่งรีบพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในสาขาวิชาอะไรบ้าง
 • สุกิจ, สุวานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1996)
  14 กุมภาพันธุ์ 2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สถาบันราชภัฏ" เเทน "วิทยาลัยครู"
 • พัชรินทร์, ศิริอำพันธ์กุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2001)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มต้นจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ด้วยความประสงค์ของส่วนราชการและประชาชนชาวบุรีรัมย์ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายสถานศึกษาเพื่อผลิตครูให้พอกับความต้องก ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2008)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจาก "วิทยาลัยครูบุรีรัมย์" ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์" เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2011)
  40 ปี ความรัก ความผูกพัน บอกกล่าว เล่าจาก หลากหลายมุมมองความคิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยอนาคตที่ท้าทาย
 • คณะกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เรื่องเล่าจากภาพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ 2557
 • คณะกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-01-01)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account