ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing เอกสารจดหมายเหตุ by Title

Browsing เอกสารจดหมายเหตุ by Title

Sort by: Order: Results:

 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์; ดิษฐ, ภิญโญวงค์; สวรรค์, พลแสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1975)
  ไม่มีความภูมิใจใดที่จะมีค่าสำหรับครู เท่ากับความสำเร็จของลูกศิษย์ และความภูมิใจนี้ จะมีค่าสูงส่ง ถ้าศิษย์ของครูได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวมอย่างเต็มที่
 • สุกิจ, สุวานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1996)
  14 กุมภาพันธุ์ 2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สถาบันราชภัฏ" เเทน "วิทยาลัยครู"
 • คณะกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-01-01)
 • คณะกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เรื่องเล่าจากภาพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ 2557

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account