ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสาอาง

Show simple item record

dc.contributor.author ภัทรนันท์ ทวดอาจ
dc.date.accessioned 2017-09-11T04:03:16Z
dc.date.available 2017-09-11T04:03:16Z
dc.date.issued 2017-07-01
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 77-85 en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1169
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เครื่องสำอาง en_US
dc.title แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสาอาง en_US
dc.title.alternative Clay Minerals and Cosmetic Applications en_US
dc.type Article en_US
dc.journal.namejournal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics