ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการออกแบบหอประชุมใหญ่และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ปิยชนม์ สังศักดา en_US
dc.contributor.author มาลินี, บัวทอง
dc.date.accessioned 2020-04-03T06:09:17Z
dc.date.available 2020-04-03T06:09:17Z
dc.date.issued 2556
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6151
dc.description วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2556 en_US
dc.description.abstract จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อนำไปปรับปรุง สื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ โบสถ์เทเรซา วัดโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ชุมชนบ้านโนนแก้ว และเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นในการศึกษาการออกแบบสื่อนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ชุมชนหมู่บ้านโนนแก้วสู่สารธารณะ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title โครงการออกแบบหอประชุมใหญ่และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics