ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เรื่อง เกมผจญภัยในโลกอสรพิษ

Show simple item record

dc.contributor.advisor วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม en_US
dc.contributor.author ไพรบึง, ปิยวัช
dc.contributor.author ทรงวัฒนะสิน, รักพงศ์
dc.contributor.author วัชรพงษ์เกษม, วรินทร์พิพัชร
dc.date.accessioned 2019-09-08T13:47:48Z
dc.date.available 2019-09-08T13:47:48Z
dc.date.issued 2560-05-24
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5461
dc.description.abstract การพัฒนาเกมผจญภัยในโลกอสรพิษในรูปแบบเกม 2 มิตินี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เล่นได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายสัตว์มีพิษที่อยู่ใกล้ตัว ให้มีความรู้วิธีป้องกัน และการรักษา พิษชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธีและเข้าใจได้มากขึ้น โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้คือ การวิเคราะห์และ ระบบงาน การออกแบบ การสร้างและพัฒนา การติดตั้งและทดสอบ และรูปแบบผลการด าเนิน โครงงาน โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ ใช้โปรแกรม Adobe Animate CC 2017 เป็นหลักในการสร้าง ตัวละคร ฉาก ปุ่ม ไอเท็ม และภาพเคลื่อนไหว และใช้โปรแกรม Construct 2 ใช้ด าเนินการพัฒนา เกมทั้งหมด จากการพัฒนาเกมผจญภัยในโลกอสรพิษนี้ พบว่า โปรแกรม Construct 2 นี้ ท าให้การ พัฒนาเกมออกมาได้ดี โดยโปรแกรมนี้มีลูกเล่นต่าง ๆ ที่สามารถท าให้ตัวละคร มีท่าทางการเดิน การ โจมตี การกระโดด และมอนสเตอร์ จะมีรูปแบบการบิน เดิน โจมตี ปล่อยพลังและ วิ่งพุ่งชน ให้มี ความสอดคล้องกับการพัฒนาเกมได้ดี en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject 2D Game en_US
dc.title การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เรื่อง เกมผจญภัยในโลกอสรพิษ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics