ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1847/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับงบประมาณ ปี 2562 . ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account