ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "กรุงเทพมหานคร"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "กรุงเทพมหานคร"

Sort by: Order: Results:

  • พงศกร, ลักขกูล; จารุวรรณ, เกษมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของอุบัติเหตุ ของการก่อสร้างอาคารสูง และเพื่อประเมินความเสี่ยง ของการก่อสร้างอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างอาคารสูง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account