ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "teer.raiferll@gmail.com"

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "teer.raiferll@gmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • อินทะบิน, วรวุธ; ประกอบดี, ศิวกร; วัฒนพายัพกุล, วนิดา; สานุสนัต์, สุชาดา; หลวงจำนง, ปรีชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-16)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อผลผลิตผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desing; CRD) โดยนำผักกวางตุ้งอายุ 1 สัปดาห์ ย้ายลงปลูกในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account