ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "Korawit012345@gmail.com"

Browsing สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ by Author "Korawit012345@gmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • อุบัติ, กรวิชญ์; ปิ่นเพชร, ชินดนัย; ที่รัก, วิณากร; วัฒนพายัพกุล, วนิดา; สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-11-16)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปอเทืองและถั่วเขียวในการผลิตผักคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desing; CRD) หน่วยทดลองคือผักคะน้า อายุ 10 วัน จำนวน 420 ต้น ปลูกในถุงขนาด 5x8 นิ้ว ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account